Slideshow default
Slideshow background

Wie helpen we niet?

In onderstaande gevallen verleent het Elisabeth Strouven Fonds geen steun:

  • Het fonds vult geen exploitatietekorten aan;
  • Het fonds steunt geen stichtingen, verenigingen en andere organisaties met een winstoogmerk;
  • Individuele aanvragers komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Tenzij de aanvragers zich informeel georganiseerd hebben als burgerinitiatief;
  • Aanvragen voor projecten die al gestart zijn, worden afgewezen;
  • Projecten met een uitgesproken religieuze of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor een donatie.
     

Het Elisabeth Strouven Fonds is een particulier fonds. Particulier betekent in dezen dat het vermogen eigendom is van het fonds en dat het fonds naar eigen goeddunken over het vermogen kan beschikken. Ondersteuning van een initiatief door een fonds als het Elisabeth Strouven Fonds is altijd een voorrecht, geen recht. Uiteraard zijn wij ons bewust van onze positie in de maatschappij en van onze maatschappelijke functie en trachten wij onze taken zo ruimhartig en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Een aanvraag wordt daarom altijd beoordeeld aan de hand van de statutaire doelstellingen en criteria van het fonds en beoordeeld op de mogelijke impact op de samenleving.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief