Slideshow default.
Slideshow background

Bonnefantenmuseum Fonds

Het Bonnefanten­museum en het Elisabeth Strouven Fonds werken samen in het Bonnefantenmuseum Fonds. Het Bonnefantenmuseum Fonds is ondergebracht bij het Elisabeth Strouven Fonds, dat het beheert en belegt. 

Het Bonnefanten­museum Fonds is een unieke en voorbeeldstellende samenwerking, ongekend en nog relatief nieuw binnen de Nederlandse verhoudingen. Voor het Elisabeth Strouven Fonds het eerste Fonds op Naam, voor het Bonnefantenmuseum de eerste stap in de realisatie van een eigen fonds als een onafhankelijke en duurzame bron van inkomsten.

Dankzij dit initiatief kan het museum zich blijven ontwikkelen als een kunst- en kunstenaarsmuseum met een onderscheidende koers, met als speerpunten de oriëntatie op de ‘verborgen canon’, de focus op talentontwikkeling en educatie, en de thuishavenfunctie voor een breed en divers publiek. U kunt daarin een betekenisvolle rol spelen en samen met ons de groei en bloei van het museum bevorderen.

Het Bonnefanten­museum Fonds is geïnspireerd op het in de Amerikaanse museumwereld gangbare model van het endowment fund. Het Elisabeth Strouven Fonds beheert en belegt het fonds en beschikt over de ANBI status. Het bestuur van het museum bepaalt hoe het fonds wordt aangewend voor projecten en activiteiten die binnen de doelstelling van het museum vallen.

Op de website van het Bonnefantenmuseum Fonds leest u meer over de mogelijkheden van het fonds en de donatiemogelijkheden. 

Bonnefantenmuseum Fonds

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief