Slideshow background

Themaprogramma's

Themaprogramma's

Het belangrijkste kenmerk van projecten die onder het themaprogramma vallen is dat het Elisabeth Strouven Fonds zelf het initiatief neemt. Het fonds bepaalt de doelen, is bijzonder actief betrokken bij de projectopzet en bepaalt zelf wie de uitvoerende partijen zijn. 
Elk giftendomein heeft een eigen themaproject dat meerdere jaren wordt ondersteund, uitgangspunt is drie jaar.

Elk project binnen het themaprogramma is in de regel afwijkend van gebruikelijke werkwijzen, bij voorkeur innovatief en daardoor onderscheidend. 
Door de grote omvang in geld en tijd worden hoge eisen gesteld aan de mondelinge en schriftelijke rapportages van de uitvoerders. 

Bij de selectie van de onderwerpen en uitvoerende partijen laat het fonds zich adviseren door het College van Adviseurs. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door het bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht van het fonds.

Voorbeeld van projecten die nu zijn opgenomen in het themaprogramma zijn: Droommoeders en M-PX (Muziekgieterij).

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief