Slideshow background

Sociaal-maatschappelijk

Sociaal-maatschappelijk

Binnen dit giftendomein steunt het Elisabeth Strouven Fonds initiatieven van mensen die zich gezamenlijk inzetten voor de medemens. Deze initiatieven vinden plaats in Maastricht en aangrenzende gemeenten (Meerssen, Valkenburg en Eijsden-Margraten) en hebben betrekking op onderstaande thema's en/of doelgroepen.

Armoede

U wilt zich inzetten voor mensen die in armoede leven, vanwege hun inkomen, maatschappelijke participatie, gezondheid, zelfredzaamheid of leefomgeving.

Buurt en wijk

U heeft uw zinnen gezet om de leefbaarheid en sociale samenhang in uw buurt of wijk te verbeteren. Hierbij is het van belang dat u samenwerkt met andere organisaties in de buurt. 
Het Elisabeth Strouven Fonds is terughoudend in het verstrekken van giften voor buurthuizen.

Kunst en cultuur

Het is uw wens om te zorgen voor meer verbinding, eigenwaarde en samenwerking in de buurt, waarbij kunst en cultuur als middel worden ingezet.

Jeugd en jongeren

U wilt zich inzetten voor jeugd en jongeren. Voor deze groep heeft het Elisabeth Strouven Fonds speciale aandacht. Het kan hierbij gaan om laaggeletterdheid, zwerfgedrag of talentontwikkeling.

Minderheden

U streeft naar gelijke rechten voor een specifieke groep mensen, zodat zij sterker in de samenleving staan en zich kunnen ontwikkelen.

Ouderen

U heeft als doel het welzijn van ouderen te bevorderen. Het kan gaan over zelfredzaamheid, participatie, integratie en sociale contacten.

Vrijwilligers

U wilt vrijwilligers direct ondersteunen.
Af en toe geeft het Elisabeth Strouven Fonds ook financiële ondersteuning als u uw waardering wilt uitspreken voor groepen vrijwilligers en de organisaties waarvoor ze werken.

Recreatie en sport(verenigingen)

U wilt ervoor zorgen dat ook groepen voor wie dat (nog) niet vanzelfsprekend is actief kunnen deelnemen aan (sport)activiteiten. 
Materiële initiatieven voor bijvoorbeeld huisvesting of de aanleg van een sportterrein komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Gezondheidszorg en scholen

U wilt zich sterk maken voor zorgorganisaties, scholen en andere instellingen die activiteiten willen organiseren die buiten de reguliere overheidsfinanciering vallen en een breed maatschappelijk doel dienen.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief