Slideshow background

Sociaal-maatschappelijk

Sociaal-maatschappelijk

Binnen dit giftendomein steunt het Elisabeth Strouven Fonds initiatieven van mensen die zich gezamenlijk inzetten voor de medemens. Deze initiatieven vinden plaats in Maastricht en aangrenzende gemeenten (Meerssen, Valkenburg en Eijsden-Margraten) en hebben betrekking op onderstaande thema's en/of doelgroepen.

Armoede

U wilt zich inzetten voor mensen die in armoede leven, vanwege hun inkomen, maatschappelijke participatie, gezondheid, zelfredzaamheid of leefomgeving.

Buurt en wijk

U heeft uw zinnen gezet om de leefbaarheid en sociale samenhang in uw buurt of wijk te verbeteren. Hierbij is het van belang dat u samenwerkt met andere organisaties in de buurt. 
Het Elisabeth Strouven Fonds is terughoudend in het verstrekken van giften voor buurthuizen.

Kunst en cultuur

Het is uw wens om te zorgen voor meer verbinding, eigenwaarde en samenwerking in de buurt, waarbij kunst en cultuur als middel worden ingezet.

Jeugd en jongeren

U wilt zich inzetten voor jeugd en jongeren. Voor deze groep heeft het Elisabeth Strouven Fonds speciale aandacht. Het kan hierbij gaan om laaggeletterdheid, zwerfgedrag of talentontwikkeling.

Minderheden

U streeft naar gelijke rechten voor een specifieke groep mensen, zodat zij sterker in de samenleving staan en zich kunnen ontwikkelen.

Ouderen

U heeft als doel het welzijn van ouderen te bevorderen. Het kan gaan over zelfredzaamheid, participatie, integratie en sociale contacten.

Vrijwilligers

U wilt vrijwilligers direct ondersteunen.
Af en toe geeft het Elisabeth Strouven Fonds ook financiële ondersteuning als u uw waardering wilt uitspreken voor groepen vrijwilligers en de organisaties waarvoor ze werken.

Recreatie en sport(verenigingen)

U wilt ervoor zorgen dat ook groepen voor wie dat (nog) niet vanzelfsprekend is actief kunnen deelnemen aan (sport)activiteiten. 
Materiële initiatieven voor bijvoorbeeld huisvesting of de aanleg van een sportterrein komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Gezondheidszorg en scholen

U wilt zich sterk maken voor zorgorganisaties, scholen en andere instellingen die activiteiten willen organiseren die buiten de reguliere overheidsfinanciering vallen en een breed maatschappelijk doel dienen.

Ontwikkelingssamenwerking

Uw initiatief richt zich op ontwikkelingssamenwerking en is opgestart in Zuid-Limburg (tot de gemeente Sittard-Geleen). De organisatie Wilde Ganzen, waarmee het Elisabeth Strouven Fonds al een paar jaar samenwerkt, ontvangt en beoordeelt de initiatieven. Voor meer informatie klik hier:

Een ander onderdeel van ontwikkelingssamenwerking is een scholarship van 30.000 euro dat het Elisabeth Strouven Fonds in het  academische jaar van de Universiteit Maastricht ter beschikking stelt.
Dit bedrag is bestemd voor een getalenteerde buitenlandse student van de Master Global Health van de Faculteit Health Medicine and Life Sciences, die door de universiteit wordt voorgedragen. 
Vorig jaar ontving Chiagozie Nneoma Dan-Nwankwo uit Nigeria een certificaat voor haar scholarship. 

Het Elisabeth Strouven Fonds financiert ook een onderwijsprogramma in ontwikkelingslanden dat wordt uitgevoerd door de Maastricht School of Management (MSM). Dit programma is vooral bedoeld om vrouwen in hun kracht te zetten (female empowerment). De trainingen zijn gericht op gendergelijkheid en vrouwelijk leiderschap. Niet alleen op het werk, maar ook daarbuiten.
Eind 2019 zijn er bijvoorbeeld trainingen gegeven in ziekenhuizen in Ethiopië en Bangladesh. Op een interactieve manier werd gewezen op de positie van de vrouw in het ziekenhuis en hoe die kan veranderen. 

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief