Slideshow background

Elisabeth Strouven Monumentenfonds

Elisabeth Strouven Monumentenfonds

Als onderdeel van het giftendomein Kunst & cultuur ondersteunt het Elisabeth Strouven Fonds het behoud en herstel van het cultureel erfgoed. Eigenaren van (rijks)monumenten die gerestaureerd moeten worden, kunnen vanuit het Elisabeth Strouven Monumentenfonds een deel van de restauratiekosten financieren met een (laagrentende) lening. 

Het Elisabeth Strouven Monumentenfonds is alleen bedoeld voor instellingen en organisaties en is een zogenoemd ‘revolving fund’. Dit betekent dat terugbetaalde leningen weer ruimte geven om nieuwe leningen te verstrekken. 

Het Elisabeth Strouven Monumentenfonds is ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, dat ook verantwoordelijk is voor de technische uitvoering van de regeling.

Mocht u een lening willen, dan kunt u contact opnemen met het Elisabeth Strouven Fonds. U krijgt dan meer informatie over de voorwaarden en procedures.

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief