Vlindermobiel

FRONTAMOER

Een van de Stadsgoud winnaars uit 2015

Initiatiefnemer CNME Maastricht en Regio wil onder de naam FRONTAMOER de leefbaarheid in Belvédère Maastricht verbeteren en het Frontenpark met de buurten verbinden door het aanleggen van tijdelijke verticale groenstructuren en het laten begroeien van muren en gebouwen. Verticaal groen filtert de lucht filtert en fleurt de buurt op. CNME betrekt bewoners en bedrijven van de buurt bij de ontwikkeling en uitvoering van het gevelgroen. Zo verbindt FRONTAMOER mensen met elkaar en met hun woon- en werkomgeving. In maart 2016 vond de eerste Inspiratiebijeenkomst plaats. De uitvoering vindt plaats gedurende 2016.

Voor meer informatie over FRONTAMOER: www.cnme.nl en facebook/cnme.maastrichtenregio

FRONTAMOER