Slideshow default

Tout Maastricht

Tout Maastricht is een kleine, onafhankelijke netwerkorganisatie die zo veel mogelijk mensen de kans wil bieden om mee te doen aan kunst en cultuur, en die creativiteit betekenis wil geven in het dagelijkse samenleven. Dat doet de stichting door samen met netwerkpartners cultureel ondernemerschap te stimuleren en faciliteren, en door culturele uitwisseling in stad en regio te bevorderen. Met projecten voor cultuureducatie, jongerenparticipatie, community arts en ouderen, met praktische faciliteiten en met lokale of regionale samenwerking geeft Tout Maastricht een impuls aan Maastricht en omstreken als creatieve, aantrekkelijke en pluriculturele stadsregio. Tout Maastricht is een van de themaprogramma's van het Elisabeth Strouven Fonds.

www.toutmaastricht.nl

Tout Maastricht wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met kunst en cultuur