Seniorenkoor Ambitie

Stichting de Gouwe

De stichting helpt Maastrichtenaren die het sociaal economisch moeilijk hebben, door het beschikbaar stellen van voeding , kleding en sociale activering. De hulp betreft huishoudens die nog geen gebruik kunnen maken van de voedselbank of daar na 3 jaar zijn uitgestroomd.

De Gouwe Merret in Pottenberg opende in mei 2015 officieel zijn deuren; een supermarkt voor huishoudens in Maastricht die op de wachtlijst van de Voedselbank Limburg-Zuid staan. Twaalf weken lang kon men hier een keer per week boodschappen doen.

Meer informatie? Bekijk de website  www.gouwe.net

Stichting de Gouwe