Seniorenkoor Ambitie

Stichting de Fietsbank

Een van de Stadsgoud winnaars uit 2014. De Fietsbank zet zich in voor mensen die zich geen fiets of reparatie van hun fiets via de reguliere weg kunnen permitteren. Mensen onder bijstandsniveau kunnen worden voorzien van een gratis vervoermiddel zodat ze beter kunnen participeren in de maatschappij; werk en school worden zo beter bereikbaar. Daarnaast stimuleert de Fietsbank zelfredzaamheid door het leren van fietsreparaties. In 2015 is de activiteit uitgebreid met een Schoenenbank.

Meer informatie? Bekijk de website   www.fietsbank.com 

Stichting de Fietsbank