Slideshow background

Natuurimpuls voor het Bokkeböschje

Aan de Nieuwe Hertogenweg in Vaals heeft het Elisabeth Strouven Fonds in 2018 een graslandperceel gekocht van circa twintig hectare. Het fonds gaat het gebied omvormen tot natuurinclusieve landbouwgrond. 

Het plangebied ligt ten zuiden van Vaals en staat bekend als het Bokkeböschje. De natuurwaarden van het gebied zijn momenteel beperkt. Dat komt voornamelijk door de uniforme begroeiing van het grasland en het ontbreken van struiken, heggen en bomen. Het Bokkeböschje is omgeven door natuur- en bosgebieden en vormt een goed uitgangspunt om de ecologische waarden te verhogen. Er komen ook zeldzame en beschermde diersoorten voor, zoals de wilde kat, hazelmuis en geelbuikvuurpad. Door het gebied om te vormen tot een meer gevarieerd en kleinschaliger landschap wordt het leefgebied van deze dieren vergroot.

Intensieve omvorming
Met de omvorming  is inmiddels een begin gemaakt. Er zijn meterslange hagen geplant en de komende jaren wordt ingezet op meer kruiden- en structuurrijke graslanden, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast komt er nog een hoogstamfruitboomgaard en worden er struwelen (lager blijvende beplantingen) geplaatst aan de rand van het gebied.

Natuurimpuls voor het Bokkeböschje

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief