Slideshow background

Nieuwe bestuurder Elisabeth Strouven Fonds

- Na een gedegen wervings- en selectieprocedure is de heer Guido van den Broek benoemd tot nieuwe bestuurder van het Elisabeth Strouven Fonds. 
De raad van toezicht heeft in hem de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van het fonds voort te ze

Goede overdracht
Guido van den Broek treedt in dienst per 1 februari aanstaande. Hij volgt Dik Mol op die na negen jaar het fonds gaat verlaten. Om een goede overdracht van de bestuursfunctie te waarborgen, vindt de bestuurswisseling plaats op 14 februari aanstaande.  
De raad van toezicht is Dik Mol zeer erkentelijk voor de betrokken en deskundige wijze waarop hij het Elisabeth Strouven Fonds heeft geleid en gerepresenteerd.

Veel ervaring op maatschappelijk gebied
Guido van den Broek (1969) is bedrijfseconoom en heeft veel ervaring op maatschappelijk en cultureel gebied. Eerst was hij werkzaam als openbaar accountant en later vestigde hij zich als zelfstandige, waarbij onder meer de focus lag op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hij heeft de laatste jaren ook deel uitgemaakt van de directie van Maastricht UMC+ en het Zuyderland Medisch Centrum.
Guido van den Broek: ‘Ik voel mij sterk verbonden met de stad Maastricht en Zuid-Limburg. Door deze verbondenheid ben ik gedreven om een bijdrage te leveren aan deze regio en wil ik graag invulling geven aan de doelstellingen waar dit mooie fonds voor staat.’

Volste vertrouwen
Het Elisabeth Strouven Fonds is verheugd met de komst van Guido van den Broek en heeft er het volste vertrouwen in dat hij leiding kan geven aan de verdere ontwikkeling en groei van het fonds.

Nieuwe bestuurder

Blijf op de hoogte en meldt u hier aan voor de nieuwsbrief