Slideshow background

Herbouw aardappelbewaarplaats Hoeve Blankenberg

- Op het terrein van Hoeve Blankenberg in Wijlre komt een nieuwe aardappelbewaarplaats, die ook zal worden gebruikt voor het stallen van werkvoertuigen. Onlangs is de monumentencommissie van de gemeente Gulpen-Wittem akkoord gegaan met de plannen.

Verouderde schuren
Sinds februari vorig jaar is het Elisabeth Strouven Fonds eigenaar van Hoeve Blankenberg. De monumentale carréboerderij met ruim 38,5 hectare grond wordt verpacht aan de familie Hameleers voor het uitvoeren van hun agrarisch bedrijf. René Hameleers: ‘De twee schuren die wij gebruikten voor de opslag waren volgens onderzoek verouderd. Ze voldeden niet meer aan de huidige maatstaven. Onlangs zijn beide schuren gesloopt en is ook het aanwezige asbest verwijderd. Samen met het Elisabeth Strouven Fonds en een werkgroep - bestaande uit ambtenaren van de gemeente Gulpen-Wittem, de dorpsbouwmeester, landschapsarchitect bureau Verbeek en architectenbureau SatijnPlus Architecten - is gekeken naar een toekomstbestendige en ‘groene’ oplossing.’ 

Respect voor monumentale waarde en omgeving
Bij het ontwerp van de nieuwe aardappelbewaarplaats is rekening gehouden met de monumentale hoeve en de landschappelijke omgeving. De nieuwe bewaarplaats heeft straks bijna dezelfde oppervlakte- en hoogtematen als de twee oude schuren, maar komt verder van de boerderij te liggen waardoor die beter tot zijn recht komt. Ook ontstaat er een rustiger beeld, omdat de bewaarplaats deels een houten bekleding krijgt en eromheen veel bomen en planten komen.
Het is de bedoeling dat de bewaarplaats eind september van dit jaar in gebruik wordt genomen. De uiteindelijk oplevering is in november.

Hogere natuurwaarden
Inmiddels zijn zo’n vier hectare landbouwgrond door het Elisabeth Strouven Fonds uit de pacht gehaald. Bestuurder Guido van den Broek: ‘Natuur & landschap is een van drie pijlers van het fonds. Toen we bezig waren met het ontwerp van de nieuwe aardappelbewaarplaats zagen we ook mogelijkheden voor het herstellen en aansterken van de (omliggende) natuur. De nieuwe natuurgrond gaan we verdelen over verschillende, grote stroken en er wordt een verbinding gelegd met de Berghofweide. Het natuurreservaat ligt lager dan de percelen van de boerderij. Bij zware regenval spoelt er nu löss en mest in de weide en dat is bedreigend voor de unieke flora. Daarnaast ligt het reservaat relatief geïsoleerd ten opzichte van de andere natuurgebieden. Meer verbinding zal zorgen voor hogere natuurwaarden.’

Herbouw aardappelbewaarplaats Hoeve Blankenberg

Blijf op de hoogte en meldt u hier aan voor de nieuwsbrief